Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w działkach w Piastowie

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości udziały w wysokości 54/1008 w prawach własności następujących działek gruntu położonych w Piastowie (Kw WA1P/00033640/5):

a) działka numer 482, obręb 02, identyfikator 142101_1.0002.482 zlokalizowana przy ul. Kopernika 10; tereny mieszkaniowe i działka numer 26/2, obręb 05, identyfikator 142101_1.0005.26/2 zlokalizowana przy ul. Przejazdowej; grunty orne za cenę nie niższą niż 43 850,00 zł

b) działka numer 285/2, obręb 04, identyfikator 142101_1.0004.285/2 zlokalizowana przy ul. Siemiradzkiego; zurbanizowane tereny niezabudowane i działka numer 284/2, obręb 04, identyfikator 142101_1.0004.284/2 zlokalizowana przy ul. Skargi; zurbanizowane tereny niezabudowane za cenę nie niższą niż 29 349,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 18 sierpnia 2022 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 23 sierpnia 2022 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki oraz operat znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki zbycia działki w Piastowie

OPERAT `Kopernika 10, PIASTÓW

 

Łukasz Ragus • 2022-07-07


Poprzedni wpis

Następny wpis