Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału 1/2 w nieruchomości Ostrołęka

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Szymborskiej (sygn. akt WA2M/GUp-s/161/2022) ogłasza sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 39, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw OS1O/00062211/5 – numer składnika masy upadłości 2.1.

Cena wywoławcza  9 150,00 (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt ) złotych, wadium 915,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 30 lipca 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 31 lipca 2024 roku o g. 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 535 337 031; e-mail: biuro@efficius.pl

OPERAT OSTROŁĘKA AL. WP 39. porównywanie parami

Łukasz Ragus • 2024-07-02


Poprzedni wpis

Następny wpis