Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania [Euroglas PL sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku Sąd upadłościowy postanowił uchylić zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Euroglas PL sp. z o.o.

Zgodnie ze złożoną w dniu 05 grudnia 2014 roku wersją jednolitą spisu inwentarza oraz uzupełnieniem złożonym w dniu 17 grudnia 2014 roku wartość masy upadłości z oszacowania wyniosła 19 777 115,68 zł, na co złożyły się ruchomości, roszczenia, należności, programy komputerowe, nieruchomość, środki pieniężne.

 

Łukasz Ragus • 2014-12-12


Poprzedni wpis

Następny wpis