Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ustalenie planu spłat oraz umorzenie zobowiązań

Postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ustalić plan spłat wierzycieli przez dłużnika Łukasza Szeromskiego oraz umorzyć zobowiązania niezaspokojone w toku realizacji planu spłat.

Lista wierzytelności [Łukasz Szeromski]

Pismem z dnia 17 sierpnia 2015 roku złożył listę wierzytelności podpisaną przez Upadłego bez uwag. Ogłoszenie w przedmiocie sporządzenia i złożenia listy wierzytelności, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 sierpnia 2015 roku. Zakończono likwidację składników masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości [Łukasz Szeromski]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 194/15 postanowił: Ogłosić upadłość Łukasza Szeromskiego zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Jasielskiej 38/42 m. 37 (kod pocztowy: 02-128), PESEL 71112300416, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,…

Czytaj dalej