Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Michnówka

Syndyk SOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda nieruchomość położoną we wsi Michnówka, gmina Narewka o pow. 10000 m², Kw BI2P/00035281/6.Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Cena wywoławcza wynosi 47 350 zł (czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto. Zbycie następuje z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju…

Czytaj dalej

Ogłoszenie upadłości [SOM sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygn. akt X GU 44/15 postanowił: Ogłosić upadłość SOM sp. z o.o. z siedzibą w Nieporęcie obejmującą likwidację majątku, Uznać postępowanie upadłościowe SOM sp. z o.o. w Nieporęcie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art….

Czytaj dalej