Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomość ul. Szlachecka, Warszawa

Syndyk Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA3M/00455681/9. Nieruchomość jest…

Czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości ul. Szlachecka Warszawa

Syndyk Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA3M/00455681/9. Nieruchomość…

Czytaj dalej

Przetarg Szlachecka

Syndyk Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA3M/00455681/9. Nieruchomość…

Czytaj dalej

Sprzedaż nieruchomości ul.Szlachecka w Warszawie

Syndyk Immo-Invest sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Szlacheckiej. Nieruchomość o powierzchni 4 420 m² oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 248 z obrębu 4-07-03, księga wieczysta Kw WA1M/00455681/9. Nieruchomość…

Czytaj dalej

Operaty szacunkowe [Immo-Invest sp. z o.o.]

W dniu 19 czerwca br. syndyk złożył operaty szacunkowe mające za przedmiot składniki masy upadłości. Nieruchomość położoną w Warszawie w rejonie ul. Szlacheckiej, dla której rzeczoznawca określił wartość na poziomie 4 114 843,00 zł; Należność wynikająca z umowy dzierżawy zawartej w dniu 07 lipca 2014 roku, dla której rzeczoznawca określił wartość na poziomie 151 505,00…

Czytaj dalej

Ogłoszenie upadłości [Immo-Invest sp. z o.o.]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 175/15 postanowił: Ogłosić upadłość Immo-Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika, Uznać postępowanie upadłościowe Immo-Invest sp. z o.o. w Warszawie…

Czytaj dalej