Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności Xylium sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Xylium sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 3 940,30 zł. Warunki sprzedaży, wycena rzeczoznawcy dostępne poniżej. W wypadku pytań prosimy o kontakt pod numer +48 883 022 171. Warunki zbycia wraz z wykazem należności Xylium sp. z o.o. Wycena…

Czytaj dalej

Wyznaczenie terminu przejęcia zastawu [Xylium sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 11 września 2015 roku Sędzia-komisarz wyznaczyć zastawnikowi miesięczny termin przejęcia przedmiotu zastawu, tzn. ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Ogłoszenie upadłości [Xylium sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 26 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygn. akt X GU 169/15 postanowił: Ogłosić upadłość Xylium sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie obejmującą likwidację majątku, Uznać postępowanie upadłościowe Xylium sp. z o.o. w Raszynie za główne…

Czytaj dalej