Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż wyposażenia mieszkania

Syndyk sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości: – meble kuchenne – lustro – dwa komplety wypoczynkowe (kanapa+dwa fotele) – dwa regały-meblościanki – biurko – fotel bujany wiklinowy – dwa tapczany Ceny ruchomości poniżej. Dalsze informacje oraz warunki procedury za pośrednictwem adresu e-mail, lub tel. 660 005 212. Ceny nie podlega negocjacjom. W razie złożenia dwóch…

Czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania ul. Marszałkowska

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Żelezika (sygn. akt X GUp 92/16) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18 (Kw WA4M/00423007/5) o pow. 80,73 m². Cena wywoławcza 573 313,00 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzynaście) złotych, wadium 87 000,00zł. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze…

Czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania ul. Marszałkowska Warszawa

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Żelezika (sygn. akt X GUp 92/16) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 18 (Kw WA4M/00423007/5) o pow. 80,73 m². Cena wywoławcza 651 491,25 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy), wadium 87 000,00zł. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu,…

Czytaj dalej

Sprzedaż ruchomości Jacek Żelezik

Syndyk sprzeda z wolnej ręki używane ruchomości: – meble kuchenne – lustro – dwa komplety wypoczynkowe (kanapa+dwa fotele) – dwa regały-meblościanki – biurko – fotel bujany wiklinowy – dwa tapczany Ceny ruchomości znajdują się poniżej. Dalsze informacje, oglądanie ruchomości oraz warunki procedury za pośrednictwem e-mail lub tel. 660 005 212. Termin składania ofert 14 lipca…

Czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania Warszawa, ul. Marszałkowska

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Żelezika (sygn. akt X GUp 92/16) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 25 położonej w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 18 (Kw WA4M/00423007/5) o pow.  80,73 m². Cena wywoławcza 868 655,00 zł, wadium 87 000,00zł. Zainteresowani przystąpieniem do przetargu, winni składać oferty w biurze podawczym, bądź przesłać listem poleconym na adres…

Czytaj dalej

Jacek Żelezik

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Sąd Gospodarczy- X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie o sygn. akt X GU 158/16 postanowił: Ogłosić upadłość Jacka Żelezika (PESEL 55061803875), zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 18 mieszkanie 25; Określić, iż Jacek Żelezik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności…

Czytaj dalej