Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń i należności

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki: – roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 444 751,00   zł – pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 18 816,00 zł. Termin składania ofert 6 maja…

Czytaj dalej

Sprzedaż roszczeń, należności i praw Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 4 447 504 zł pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 132 784,04 zł – wartości niematerialnych i prawnych za cenę…

Czytaj dalej

Sprzedaż linii do odprężania szkła i innych

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości- maszyny i urządzenia do obróbki szkła płaskiego w tym Linia do odprężania szkła hartowanego, producent HUMAMGLASS MACHINE ENGINERING, oraz inne ruchomości. Szczegółowe informacje oraz warunki procedury sprzedaży dostępne pod…

Czytaj dalej

Sprzedaż ruchomości Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości- maszyny i urządzenia do obróbki szkła płaskiego w tym Piec do wielkoformatowego gięcia i hartowania szkła, producent MONTAIN, oraz inne ruchomości po cenach wskazanych w Postanowieniu z 14.07.2016 r….

Czytaj dalej

Sprzedaż ruchomości Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości- maszyny i urządzenia do obróbki szkła płaskiego i inne ruchomości po cenach wskazanych w Postanowieniu z 29.03.2016 r. Szczegółowe informacje oraz warunki procedury sprzedaży dostępne pod tel. +48 660 005…

Czytaj dalej

Zbycie ruchomości Euroglas Pl sp. z o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości- maszyny i urządzenia do obróbki szkła płaskiego i inne ruchomości po cenach wskazanych w Postanowieniu z 30.10.2015 r. Szczegółowe informacje oraz warunki procedury sprzedaży dostępne pod tel. +48 660 005…

Czytaj dalej

Ogłoszenie listy wierzytelności [Euroglas PL sp. z o.o.]

Syndyk sporządził i przekazał w dniu 25 czerwca 2015 roku na ręce Sędziego-komisarz listę wierzytelności. Ogłoszenie oraz obwieszczenie o sporządzeniu i złożeniu listy wierzytelności ukazały się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 lipca br. oraz stołecznym wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 15 lipca br. Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Sędzia-komisarz zatwierdził…

Czytaj dalej

Zgoda na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego [Euroglas PL sp. z o.o.]

Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 roku wydał zgodę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego, na podstawie czego w dniu 10 marca 2015 roku podpisana została umowę najmu nieruchomości upadłego położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Granicznej 58 na okres dwóch lat. W dotychczasowym toku postępowania, syndyk podjął serię prób zbycia ruchomości podlegających likwidacji w…

Czytaj dalej

Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania [Euroglas PL sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 roku Sąd upadłościowy postanowił uchylić zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Euroglas PL sp. z o.o. Zgodnie ze złożoną w dniu 05 grudnia 2014 roku wersją jednolitą spisu inwentarza oraz uzupełnieniem złożonym w dniu 17 grudnia 2014 roku wartość masy upadłości z oszacowania wyniosła 19 777 115,68 zł, na…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania upadłościowego [Euroglas PL sp. z o.o.]

Postanowieniem z dnia 03 października 2014 roku Sąd upadłościowy postanowił o umorzeniu postępowania upadłościowego Euroglas PL sp. z o.o. Obwieszczenie i ogłoszenie ukazało się w dniu 13 i 10 października br.  

1 2