Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż skutera

Syndyk sprzeda z wolnej ręki Motorower ZIPP HT50QT‐37 za cenę 2 000 zł.
Dalsze informacje za pośrednictwem e-mail lub tel. 660 005 212
Termin składania ofert 10 marca 2017 roku. Ceny nie podlega negocjacjom. W razie
złożenia dwóch ofert na tę samą ruchomość w powyższym terminie, zostanie
przeprowadzona przez syndyka licytacja. Wpłata całości ceny musi nastąpić przed
przeniesieniem własności rzeczy oraz jej wydaniem. Koszty zawarcia umowy przeniesienia
własności ponosi nabywca. Nabycie następuje ze skutkami wynikającymi z art. 313 ustawy
Prawo upadłościowe (brak możliwości zwrotu, rękojmi, gwarancji).

Warunki zbycia Motorower ZIPP Termin 20.03.2017

Łukasz Ragus • 2017-02-20


Poprzedni wpis

Następny wpis