Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w domu ul. Wiosenna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki (sygn. akt X GUp 296/16) sprzeda w z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 26C w Józefowie, gm. Nieporęt (księga wieczysta nr WA1L/00046522/2) działka ewidencyjna 388/9 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym wraz z prawem własności 50% udziału wynoszącego 1/17004 w działce nr ewidencyjny 452/7, (księga wieczysta nr WA1L/00033636/0) stanowiącej dojazd do działki 388/9- ul. Wiosenna

Cena wywoławcza 105 938,00 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych) brutto, wadium 10 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 24 listopada 2017 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 28 listopada 2017 roku o g. 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl;

Warunki III przetrag B. Maślanka 35% ZATW

Łukasz Ragus • 2017-10-31


Poprzedni wpis

Następny wpis