Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności z weksla

Syndyk masy upadłości Urszuli Prengowskiej ogłasza
sprzedaż należności wynikającej z weksla wystawionego w dniu 6 grudnia 2007
roku na kwotę 52 000,00 zł za cenę nie niższą niż 7 800,00 zł. Brak jest
oryginału weksla. Po ogłoszeniu upadłości wystosowano wezwanie do zapłaty.
Wcześniejsze czynności windykacje nie są znane.

Oferty winny być składane w tereminie do dnia 05 stycznia 2018 roku.

Oferty winny zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu z dokumentacją, uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznym dotyczącymi zbywanych należności oraz akceptacji tych okoliczności bez zastrzeżeń.

Informacje pod numerem 537 972 373, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2017-12-18


Poprzedni wpis

Następny wpis