Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności z weksla

Syndyk masy upadłości Urszuli Prengowskiej ogłasza sprzedaż należności wynikającej z weksla wystawionego w dniu 6 grudnia 2007 roku na kwotę 52 000,00 zł za cenę nie niższą niż 5 200,00 zł. Brak jest oryginału weksla. Po ogłoszeniu upadłości wystosowano wezwanie do zapłaty.
Wcześniejsze czynności windykacje nie są znane.

Oferty winny być składane w terminie do dnia 05 marca 2018 roku.
Oferty winny zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu z dokumentacją, uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznym dotyczącymi
zbywanych należności oraz akceptacji tych okoliczności bez zastrzeżeń.
Informacje pod numerem 537 972 373, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2018-02-19


Poprzedni wpis

Następny wpis