Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności z weksla

Syndyk masy upadłości Urszuli Prengowskiej ogłasza sprzedaż należności wynikającej
z weksla wystawionego w dniu 6 grudnia 2007 roku na kwotę 52 000,00 zł za cenę nie
niższą niż 2 600,00 zł. Brak jest oryginału weksla. Po ogłoszeniu upadłości
wystosowano wezwanie do zapłaty.
Wcześniejsze czynności windykacje nie są znane.
Oferty winny być składane w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku.
Oferty winny zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu z dokumentacją,
uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznym dotyczącymi
zbywanych należności oraz akceptacji tych okoliczności bez zastrzeżeń.

Łukasz Ragus • 2018-03-26


Poprzedni wpis

Następny wpis