Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności Azis sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Azis sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 652,76 zł.

W razie zainteresowania nabyciem przez więcej niż jedną osobę, syndyk po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z osobą oferującą najwyższą cenę.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Termin składania ofert 20 sierpnia 2018 roku.

Dalsze informacje za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, tel 537  97 23 73.

zał d wn o zbycie nalezności 15%

Łukasz Ragus • 2018-08-02


Poprzedni wpis

Następny wpis