Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału 50% w nieruchomości Jabłonna Lacka

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Zielińskiej (sygn. akt IX GUp 41/19 of) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości o pow. 0,2360 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Jabłonna Lacka, gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski, woj. mazowieckie – księga wieczysta Kw nr SI1P/00009524/0.

Cena wywoławcza kwota 197 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) brutto.

Oferty (z oznaczeniem na kopercie, której nieruchomości dotyczy oferta) należy przesłać w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 19 lutego 2020 roku o g. 12.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki procedury zbycia i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl.

Warunki zbycia udziału w nieruchomości Jabłonna Lacka t. 17.02.20

wersja elektroniczna operat Jabłonna Lacka i Gródek,Krzemień

Łukasz Ragus • 2020-01-17


Poprzedni wpis

Następny wpis