Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczenia o naprawienie szkody

Syndyk sprzeda należności na nominalną kwotę 32 465,06 zł wynikające z obowiązku naprawienia szkody orzeczonego prawomocnym wyrokiem karnym.

Cena minimalna 305,00 zł.

Zbycie będzie miało miejsce na rzecz osoby, która w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku złoży najwyższą ofertę na kwotę wyższą niż cena minimalna.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę  przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 537 97 23 73

Łukasz Ragus • 2021-06-10


Poprzedni wpis

Następny wpis