Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału 1/8 w mieszkaniu ul. Dąbka, Elbląg

Syndyk sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 13 przy ul. Dąbka 94 w Elblągu, KW EL1E/00086379/6.

Cena wywoławcza 8 860 (osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) złotych

Oferty w terminie do dnia 21 lipca 2021 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 22 lipca 2021 roku o g. 10.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia, aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyn.

Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki zbycia znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Iwona Dąbrowska warunki zbycia nieruchomości t. 21.07.2021

Łukasz Ragus • 2021-06-23


Poprzedni wpis

Następny wpis