Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania ul. Andersena w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Pawła Kazaneckiego (sygn. akt XIX GUp 274/22) sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Warszawie przy ul. Andersena 2 w budynku wielomieszkaniowym zlokalizowanym na działce nr ew. 154 w obrębie 7-08-06, księga wieczysta Kw WA1M/00465890/6.

Cena wywoławcza 519 000,00 (pięćset dziewiętnaście tysięcy) złotych, wadium 51 900,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 10.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 25 kwietnia 2023 r. o g. 12.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 97 23 73; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki zbycia nieruchomości ul. Andersena w Warszawie 03.2023

Opis i oszacowanie Andersena

Łukasz Ragus • 2023-03-30


Poprzedni wpis

Następny wpis