Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w nieruchomości Jeziórko

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda łącznie następujące składniki masy upadłości (zwane dalej łącznie: Przedmiotem procedury):

– udział w wysokości 3/168 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 126/3, 125/4, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/00279973/9);

– udział w wysokości 1/28 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 125/12, 126/13, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/00340053/3);

– udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości składającej się z działek nr 124/4, 125/7, położonych w miejscowości Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, pow. Piaseczyński (księga wieczysta KW nr WA5M/00423654/2).

Cena wywoławcza Przedmiotu procedury 96 500 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, wadium 9 650 zł.

Oferty w terminie do dnia 19 marca 2024 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 21 marca 2024 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki oraz operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl;

Łukasz Ragus • 2024-02-26


Poprzedni wpis

Następny wpis