Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności krajowych WA1M/GUp/27/2024

Syndyk w postępowaniu upadłościowym NKMZ Poland sp. z o.o. (sygn. akt WA1M/GUp/27/2024) sprzeda należności (składnik masy upadłości 5.1 i 5.2) w stosunku do spółki w upadłości i osoby fizycznej potwierdzoną umieszczeniem na liście wierzytelności i nieprawomocnym wyrokiem.

Cena minimalna 16 300 zł.

Termin składania ofert 15 lipca 2024 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność bez podania przyczyn.

Wycena przesyłana na podstawie zgłoszenia na biuro@efficius.pl

Poniżej znajduje się opis.

Dalsze informacje: www.efficius.pl,biuro@efficius.pl,tel. + 48 535 337 031

Łukasz Ragus • 2024-06-28


Poprzedni wpis

Następny wpis