Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń z kredytu frankowego XIX GUp 18/22

Syndyk w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XIX GUp 18/22 sprzeda Roszczenie o  zwrot bezpodstawnie spełnionych świadczeń z tytułu umowy kredytu na cele mieszkaniowe denominowanego w franku szwajcarskim

Postępowanie toczy się w I instancji, przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Cena minimalna 33 299,00 zł.

Termin składania ofert 09 lipca 2024 roku.

W przypadku zainteresowania więcej niż jednego podmiotu, syndyk przeprowadzi licytację i zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zbycia aż do czasu podpisania umowy przenoszącej własność. Dalsze informacje: tel. 535 337 031,www.efficius.pl;biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2024-06-24


Poprzedni wpis

Następny wpis