Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w SKOK

Syndyk sprzeda należności wynikające z ustania członkostwa w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w kwocie nominalnej 1 (jeden) złoty, w tym: wypłata udziału (1,00 zł). Wobec wypowiedzenia przez syndyka członkostwo ustało 1 maja 2024 roku. Wypłata udziału nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  za roku, w którym ustało członkostwo tj. za 2024 rok, czyli w roku 2025.

Brak ceny minimalnej. Zbycie nastąpi na rzecz oferenta, który w terminie do dnia 11 lipca 2024 roku (włącznie z tym dniem) złoży najwyższą ofertę.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje: tel. +48 535 337 031; e-mail: biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2024-06-27


Poprzedni wpis

Następny wpis