Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Zgoda na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego [Euroglas PL sp. z o.o.]

Sędzia-komisarz postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 roku wydał zgodę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego, na podstawie czego w dniu 10 marca 2015 roku podpisana została umowę najmu nieruchomości upadłego położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Granicznej 58 na okres dwóch lat.

W dotychczasowym toku postępowania, syndyk podjął serię prób zbycia ruchomości podlegających likwidacji w toku postępowania upadłościowego. Pierwsza z nich odbyła się na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 22 października 2014 roku. Kolejne procedury wszczęto w miesiącach lutym, marcu, czerwcu oraz sierpniu.

Lista ruchomości podlegających zbyciu znajduje się w zakładce ogłoszenia.

W toku jest postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga dotyczące m.in. rzeczy ruchomych Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji.

Syndyk prowadzi czynności zmierzające do likwidacji należności wchodzących w skład masy upadłości poprzez ściągnięcie. Działania przedsięwzięto na płaszczyźnie polubownej oraz postępowań sądowych w zależności od okoliczności związanych z daną wierzytelnością. Złożono kilka pozwów przeciwko dłużnikom masy.

 

Łukasz Ragus • 2015-03-10


Poprzedni wpis

Następny wpis