Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Operaty szacunkowe [Immo-Invest sp. z o.o.]

W dniu 19 czerwca br. syndyk złożył operaty szacunkowe mające za przedmiot składniki masy upadłości.

  1. Nieruchomość położoną w Warszawie w rejonie ul. Szlacheckiej, dla której rzeczoznawca określił wartość na poziomie 4 114 843,00 zł;
  2. Należność wynikająca z umowy dzierżawy zawartej w dniu 07 lipca 2014 roku, dla której rzeczoznawca określił wartość na poziomie 151 505,00 zł;

Złożenie powyższych dokumentów oznaczało zakończenie fazy wyceny składników masy upadłości. W związku z czym, syndyk niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy dzierżawy mającej za przedmiot nieruchomość upadłego, przystąpi do działań mających za przedmiot zbycie tej nieruchomości za jak największą cenę. Syndyk zaznacza, że umowa dzierżawy została wypowiedziana na podstawie postanowienia Sędzi-komisarz zgodnie z art 109 Pruin z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zostało doręczone w dniu 11 czerwca 2015 roku.

W dniu 11 września 2015 roku w wydaniach Gazety Wyborczej na terenie całego kraju ukazało się zaproszenie do rokowań dotyczących możliwości nabycia nieruchomości w skład masy upadłości.

Łukasz Ragus • 2015-06-19


Poprzedni wpis

Następny wpis