Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ogłoszenie upadłości [Immo-Invest sp. z o.o.]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowieniem z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt X GU 175/15 postanowił:

  1. Ogłosić upadłość Immo-Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika,
  2. Uznać postępowanie upadłościowe Immo-Invest sp. z o.o. w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.;
  3. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir,
  4. Wyznaczyć syndyka w osobie Łukasza Ragusa;
  5. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  6. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w wyznaczonym terminie miesiąca, od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

Zgłoszenia wierzytelności należy składać:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sędzia-komisarz SSR Monika Gajdzińska-Sudomir; sygn. akt X GUp 148/15.

Łukasz Ragus • 2015-04-08


Poprzedni wpis

Następny wpis