Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Ustalenie planu spłat oraz umorzenie zobowiązań

Postanowieniem z dnia 04 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ustalić plan spłat wierzycieli przez dłużnika Łukasza Szeromskiego oraz umorzyć zobowiązania niezaspokojone w toku realizacji planu spłat.

Łukasz Ragus • 2016-04-05


Poprzedni wpis

Następny wpis