Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości Michnówka

Syndyk SOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda nieruchomość położoną we wsi Michnówka, gmina Narewka o pow. 10000 m², Kw BI2P/00035281/6.Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Cena wywoławcza wynosi 47 350 zł (czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto. Zbycie następuje z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferty w terminie do dnia 12.10.2016 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 14.10.2016 r.  o g. 10.00.Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od zbycia oraz unieważnienia procedury zbycia na bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje tel.+48 660005212;e-mail:biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

warunki-iii-przetrag-som-ukurol-popr

Łukasz Ragus • 2016-09-12


Poprzedni wpis

Następny wpis