Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż działki Choszczowe

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Urszuli Prengowskiej (sygn. akt X GUp 381/16) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w Choszczowych, gmina Zabrodzie, działki 367, (Kw OS1W/00059362/0) o powierzchni 1,04 ha.

Cena wywoławcza 5 928,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych, wadium 790,00 zł.

Zbycie następuje z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferty w terminie do dnia 18 września 2017 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Marysińska 3 lok 3; 04-617 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 20 września 2017 roku  o g. 10.00. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od zbycia oraz unieważnienia procedury zbycia na bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje tel.+48 537 97 23 73; e-mail:biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki II przetrag MAŁA wolna reka ukurol

 

Łukasz Ragus • 2017-08-24


Poprzedni wpis

Następny wpis