Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń, należności i praw Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

– roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 4 447 504 zł

pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 132 784,04 zł

– wartości niematerialnych i prawnych za cenę nie niższą niż 100,00 zł.

Termin składania ofert 11 czerwca 2018 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powinien powiadomić o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i zawrzeć umowę sprzedaży z osobą proponująca najwyższa cenę,

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy,

W wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje dostępne za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Uchwała nr 1 z 10.04.2018 z wykazem roszczeń

Uchwała nr 2 z 10.04.2018 -wartości niematerialne

Uchwała nr 3 z 10.04.2018 z wykazem należności

Opis -roszczenia

Warunki zbycia roszczeń 11.06.2018

Warunki zbycia należności 11.06.2018

Łukasz Ragus • 2018-05-28


Poprzedni wpis

Następny wpis