Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału w domu jednorodzinnym ul. Wiosenna w Józefowie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki (sygn. akt X GUp 296/16) sprzeda w z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 26C w Józefowie, gm. Nieporęt (księga wieczysta nr WA1L/00046522/2) działka ewidencyjna 388/9 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym wraz z prawem własności 50% udziału wynoszącego 1/17004 w działce nr ewidencyjny 452/7, (księga wieczysta nr WA1L/00033636/0) stanowiącej dojazd do działki 388/9- ul. Wiosenna

Cena wywoławcza 75 670,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) brutto, wadium 10 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Marysińska 3 lok. 3; 04-617 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 9 sierpnia 2018 roku o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki V przetrag B. Maślanka 25%

Łukasz Ragus • 2018-06-27


Poprzedni wpis

Następny wpis