Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Syndyk sprzeda z wolnej ręki 55 udziałów o łącznej wartości 27 500,00 zł w spółce AKBUD-IT sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (KRS 000247638) za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Termin składania ofert 05 października 2018 roku.

W razie złożenia więcej niż jednej oferty, zostanie przeprowadzona licytacja pomiędzy oferentami.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje telefonicznie 537  97 23 73 lub biuro@efficius.pl

odpis KRS AKBUD-IT

Łukasz Ragus • 2018-09-18


Poprzedni wpis

Następny wpis