Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż zestawu: komputer HP Compaq dc5100 +klawiatura i mysz

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej ogłasza

sprzedaż zestawu składającego się z: komputera HP Compaq dc5100 wraz z klawiaturą i myszą (urządzenia przewodowe)

Cena minimalna 307,50 zł brutto

Termin składania ofert: 8 listopada 2018 roku

W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego

podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich

zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z

podmiotem oferującym najwyższą cenę.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje 537 97 23 73, biuro@efficius.pl,

Łukasz Ragus • 2018-10-24


Poprzedni wpis

Następny wpis