Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń i należności Euroglas PL sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

– roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 1 111 876,00 zł

– pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 37 630,50 zł

Termin składania ofert 18 grudnia 2018 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powinien powiadomić o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i zawrzeć umowę sprzedaży z osobą proponująca najwyższa cenę,

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy,

W wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Wykazy należności i roszczeń wraz z warunkami zbycia znajdują się poniżej.

Dalsze informacje dostępne za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Warunki zbycia należności Euroglas PL z wykazem

Informacja o roszczeniach Euroglas PL

Warunki zbycia roszczeń Euroglas PL z wykazem

Łukasz Ragus • 2018-11-22


Poprzedni wpis

Następny wpis