Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż komputera Lenovo

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości
likwidacyjnej ogłasza
sprzedaż zestawu składającego się z: komputera Lenovo
Cena minimalna 123,00 zł brutto
Termin składania ofert: 19 lutego 2019 roku
W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych
i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
Dalsze informacje 537 97 23 73, biuro@efficius.pl

Łukasz Ragus • 2019-01-30


Poprzedni wpis

Następny wpis