Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności Azis sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Azis sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości za najwyższą złożoną ofertę.

W razie zainteresowania nabyciem przez więcej niż jedną osobę, zawrze umowę z osobą oferującą najwyższą cenę.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący

Termin składania ofert 5 marca 2019 roku.

Wykaz należności znajduje się poniżej.

Dalsze informacje za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, tel 537 97 23 73.

zał do wn o zbycie nalezności Azis – najwyższa

Łukasz Ragus • 2019-02-18


Poprzedni wpis

Następny wpis