Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń i należności

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

– roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 444 751,00   zł

– pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 18 816,00 zł.

Termin składania ofert 6 maja 2019 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powinien powiadomić o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i zawrzeć umowę sprzedaży z osobą proponująca najwyższa cenę.

Publiczne rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w Biurze Syndyka w Warszawie przy ul. Algierskiej 23, w dniu 8 maja 2019 roku.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy,

W wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje dostępne za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Opis -roszczenia

Warunki zbycia i wykaz należności Euroglas PL termin 6.05.19

Warunki zbycia i wykaz roszczeń Euroglas PL termin 6.05.19

Łukasz Ragus • 2019-04-09


Poprzedni wpis

Następny wpis