Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości ul. Wspólna 23 C w Sulejówku

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Bakun prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZUA Marek Bakun, sygn. akt XVIII GUp 200/19 (poprzednio X GUp 671/17) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wspólnej 23C w Sulejówku, o powierzchni 2 648 m2 (Kw SI1M/00077819/9).

Cena wywoławcza 350 100,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto złotych). Wadium 37 000,00 zł  (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).

Oferty w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 29 sierpnia 2019 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia, aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki przetargu poniżej.

Warunki przetargu – M. Bakun t 27.08.2019

Łukasz Ragus • 2019-07-31


Poprzedni wpis

Następny wpis