Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów

Syndyk sprzeda z wolnej ręki 91 udziałów o łącznej wartości 4 550 zł w spółce pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,DORADO-TRANS’’ sp. z o.o. (KRS 0000450847).

Brak ceny minimalnej, sprzedaż za najwyższą złożoną ofertę.

Spółka nie prowadzi działalności, nie posiada majątku, posiada nie zaspokojone zobowiązania w kwocie kilkuset tysięcy złotych. Pomimo zajścia ku temu przesłanek, nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości.

Termin składania ofert 9 sierpnia 2019 roku.

W razie złożenia więcej niż jednej oferty, zostanie przeprowadzona licytacja pomiędzy oferentami. Dalsze informacje pod nr. tel 883 022 171.

Łukasz Ragus • 2019-07-23


Poprzedni wpis

Następny wpis