Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów -Choszczowe

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Urszuli Prengowskiej, sygn. akt XIX GUp 96/19 (poprzednio X GUp 381/16) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości rolnej położonej w Choszczowych, gmina Zabrodzie, działki 367, (Kw OS1W/00059362/0) o powierzchni 1,04 ha.

Cena wywoławcza 396,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) wadium 200,00 zł.

Zbycie następuje z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Oferty w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9.00-16.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 29 sierpnia 2019 roku o g. 12.30.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od zbycia oraz unieważnienia procedury zbycia na bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje tel.+48 537 97 23 73;biuro@efficius.pl, www.efficius.pl

Dodatkowe informacje tel.+48 537 97 23 73;biuro@efficius.pl

Warunki Choszczowe t 27.08.19

Łukasz Ragus • 2019-08-06


Poprzedni wpis

Następny wpis