Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż pakietu zabawek

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Rafała Nowakowskiego ogłasza sprzedaż w trybie konkursu ofert pakietu zabawek wchodzących w skład masy upadłości za łączną kwotę 3 849 zł.

Termin składania ofert 13 września 2019 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powiadomi o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i zawrze umowę sprzedaży z osobą proponującą najwyższa cenę,

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Syndyk zastrzega prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn  aż do zawarcia umowy. Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73

Wykaz zabawek

Łukasz Ragus • 2019-08-28


Poprzedni wpis

Następny wpis