Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż roszczeń i należności

Syndyk masy upadłości Euroglas PL sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

– roszczeń wynikających z zaboru oraz zniszczenia, uszkodzenia mienia  za kwotę nie niższą niż 222 375,00 zł

– pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości za cenę nie niższą niż 9 408,00 zł.

Termin składania ofert 28 listopada 2019 roku.

W razie zainteresowania nabyciem przedmiotowych składników majątkowych przez więcej niż jedną osobę, syndyk powinien powiadomić o powyższym w dowolnej formie wszystkie zainteresowane osoby i zawrzeć umowę sprzedaży z osobą proponująca najwyższa cenę,

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przez podpisaniem umowy,

W wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje dostępne na www.efficius.pl, za pośrednictwem e-mail: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Warunki zbycia i wykaz roszczeń Euroglas PL termin 28.11.2019

Warunki zbycia i wykaz należności Euroglas PL termin 28.11.2019

Łukasz Ragus • 2019-11-13


Poprzedni wpis

Następny wpis