Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału w nieruchomości ul. Wiosenna, Józefów

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki (sygn. akt XIX GUp 86/19, poprzednio X GUp 296/16) sprzeda w z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 26C w Józefowie, gm. Nieporęt (księga wieczysta nr WA1L/00046522/2) działka ewidencyjna 388/9 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym wraz z prawem własności 50% udziału wynoszącego 1/17004 w działce nr ewidencyjny 452/7, (księga wieczysta nr WA1L/00033636/0) stanowiącej dojazd do działki 388/9- ul. Wiosenna

Cena wywoławcza 75 670,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) brutto, wadium 10 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 9 grudnia 2019 roku o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Warunki zbycia B. Maślanka t 05.12.2019

Łukasz Ragus • 2019-11-13


Poprzedni wpis

Następny wpis