Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności REDI sp. z o.o.

 

Syndyk masy upadłości REDI sp. z o.o. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki roszczenia o zwrot części zaliczki na roboty budowlane za najwyższą zaoferowaną cenę.
Termin składania ofert 10 lutego 2020 roku.
W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i przeprowadzi licytację pomiędzy oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty.
Zbycie nastąpi po uzyskaniu zgody Sędzi-komisarz na zbycie za najwyższą zaoferowaną cenę.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy,
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący
Poniżej znajduje się opis należności oraz wycena.

Dalsze informacje: biuro@efficius.pl, bądź telefonicznie + 48 537 97 23 73

Opis należności REDI sp .z o.o. od IVC sp. z o.o.

WYCENA należności REDI

Łukasz Ragus • 2020-01-27


Poprzedni wpis

Następny wpis