Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż należności w postępowaniu upadłościowym Anny Basa

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Basa ogłasza sprzedaż z wolnej ręki roszczenia w stosunku do Miłosza Marka Dąbrowskiego za cenę nie niższą niż 10 450,00 zł. Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Oszacowaniem wartości roszczenia z dnia 4 stycznia 2020 roku i jego akceptacji bez uwag. Termin składania ofert 31 marca 2020 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę.Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Oszacowanie należności znajduje się poniżej.

Dalsze informacje, e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73.

OSZACOWANIE postępowanie Anny Basy Roszczenia M. Dąbrowski

Łukasz Ragus • 2020-03-10


Poprzedni wpis

Następny wpis