Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż nieruchomości udziału 50% w nieruchomości Józefów gm. Nieporęt

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Bronisławy Maślanki (sygn. akt XIX GUp 86/19, poprzednio X GUp 296/16) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 50% w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 26C w Józefowie, gm. Nieporęt (księga wieczysta nr WA1L/00046522/2) działka ewidencyjna 388/9 zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym wraz z prawem własności 50% udziału wynoszącego 1/17004 w działce nr ewidencyjny 452/7, (księga wieczysta nr WA1L/00033636/0) stanowiącej dojazd do działki 388/9- ul. Wiosenna

Cena wywoławcza 30 268,00 (trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) złotych, wadium 3 000,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 8 września 2020 roku należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Algierska 23; 03-977 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 10 września 2020 roku o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

 

Warunki procedury oraz Operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki zbycia udziału w nieruchomości ul. Wiosenna t 08.09.2020

Operat szacunkowy ul. Wiosenna w Józefowie

 

Łukasz Ragus • 2020-08-17


Poprzedni wpis

Następny wpis