Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w Art-Bi sp. z o.o.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 80 udziałów o łącznej wartości 4 000,00 zł w spółce
Art-Bi sp. z o.o. (KRS 0000639882) za cenę nie niższą niż 1,00 (jeden) złoty. Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu z Opinią- wycena udziałów z dnia 28 lipca 2020 roku. Termin składania ofert 22 września 2020 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Dalsze informacje biuro@efficius.pl, tel. 537972373.

Opinia o udziałach w Art-Bi Sp. z o.o.

Łukasz Ragus • 2020-08-31


Poprzedni wpis

Następny wpis