Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziałów w Planet sp. z o.o. w upadłości

Syndyk ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł w Planet sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000388988) za cenę nie niższą niż 100,00 zł. Termin składania ofert 28 maja 2021 roku. W przypadku zainteresowania składnikiem majątku więcej niż jednego podmiotu, syndyk poinformuje o tym fakcie wszystkich zainteresowanych i po przeprowadzeniu licytacji, zawrze umowę z podmiotem oferującym najwyższą cenę. Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Dalsze informacje e-mail: biuro@efficius.pl, tel. + 48 537 97 23 73.

Poniżej znajduje się informacja dotycząca powyższej spółki.

Informacja dotycząca Planet sp z o o

Łukasz Ragus • 2021-05-14


Poprzedni wpis

Następny wpis