Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż udziału w mieszkaniu ul. Jagiellońska w Warszawie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Zacharskiego (sygn. akt XIX GUp 1243/20) sprzeda z wolnej ręki udział w wysokości 1/3 w prawie własności lokalu nr 41 położonego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 52, księga wieczysta Kw WA3M/00114638/1 (numer składnika masy upadłości 3

Cena wywoławcza 101 288,00 (sto jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych, wadium 10 128,80 zł.

Oferty w terminie do dnia 21 września 2021 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 23 września 2021 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl; www.efficius.pl

Pozostałe warunki zbycia znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki przetargu -W. Zacharski udział ul. Jagiellońska t 21.09

Łukasz Ragus • 2021-08-26


Poprzedni wpis

Następny wpis