Efficius

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Ragusa

Sprzedaż mieszkania w Piastowie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 993/19) sprzeda z wolnej ręki spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 7 położonego w Piastowie przy ul. Piasta 26, księga wieczysta Kw WA1P/00104896/3 (numer składnika masy upadłości 2).

Cena wywoławcza 383 000,00 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, wadium 38 300,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 28 września 2021 r. należy przesłać listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka, ul. Zalipie 1A; 04-625 Warszawa, lub złożyć w Kancelarii Syndyka w dniach poniedziałek-piątek w godz. 09.00-15.00 po wcześniejszym umówieniu. W przypadku przesłania oferty listem o dochowaniu terminu decyduje data wpływu, nie zaś data nadania. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka dnia 30 września 2021 r. o g. 11.00.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, odstąpienia od niniejszej procedury zbycia oraz jej unieważnienia na każdym etapie przeprowadzenia aż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu bez podania przyczyn.

Warunki i operat szacunkowy znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje: tel. +48 537 972 373; e-mail: biuro@efficius.pl

Warunki zbycia mieszkanie Piastów i ogłoszenie GW 01.09.2021

Operat szacunkowy ul. Piasta 26 lok. 7, Piastów

Łukasz Ragus • 2021-09-01


Poprzedni wpis

Następny wpis